Rss Feed
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
TT số 14/2019/TT-BYT 08/08/2019

HÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
TT số 13/2019/TT-BYT 08/08/2019

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
TT số 39/2018/TT-BYT (1) 30/11/2018

Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các...

Tải về
CV số 2304/SYT-TCCB 11/12/2015

V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Tải về
CV số 1838/SYT-NVY 07/12/2015

V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của chứng chỉ hành...

Tải về
9524 02/12/2015

BYT

Tải về
2360 05/07/2011

Quết định phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dựng và phát triển...

Tải về
25/2014/QĐ-UBND 28/08/2014

Về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở...

Tải về
1191/QĐ-BYT 14/04/2010

V/v phê duyệt đề án kiện toàn hệ thống tổ chức Công nghệ...

Tải về
 


Công văn mới

Số: 001
Tên: (Thông báo về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe)

Ngày BH: (15/02/2019)

Số: TT số 14/2019/TT-BYT
Tên: (HÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp)

Ngày BH: (08/08/2019)

Số: TT số 13/2019/TT-BYT
Tên: (THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp)

Ngày BH: (08/08/2019)

Số: TT số 39/2018/TT-BYT (1)
Tên: (Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp)

Ngày BH: (30/11/2018)

Số: CV số 2304/SYT-TCCB
Tên: (V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại)

Ngày BH: (11/12/2015)

Số: CV số 1838/SYT-NVY
Tên: (V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)

Ngày BH: (07/12/2015)

Số: 9524
Tên: (BYT)

Ngày BH: (02/12/2015)

Số: 2360
Tên: (Quết định phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dựng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2015)

Ngày BH: (05/07/2011)

Số: 25/2014/QĐ-UBND
Tên: (Về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng)

Ngày BH: (28/08/2014)

Số: 1191/QĐ-BYT
Tên: (V/v phê duyệt đề án kiện toàn hệ thống tổ chức Công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp của ngành Y tế giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015)

Ngày BH: (14/04/2010)

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 40
  • Tháng hiện tại: 5248
  • Tổng lượt truy cập: 263256

FANPAGE