Rss Feed

THÔNG BÁO Về việc phân công thành viên Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 5 (2016- 2017) phụ trách các đơn vị

Đăng lúc: Thứ ba - 09/05/2017 08:32 - Người đăng bài viết: admin
           UBND TỈNH CAO BẰNG
              BTC HỘI THI STKT  
                TỈNH CAO BẰNG

                  
Số:      /TB - BTC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày       tháng 7  năm 2016
 
   
THÔNG BÁO
Về việc phân công thành viên  Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh
Cao Bằng lần thứ 5 (2016- 2017) phụ trách các đơn vị
 
    Căn cứ Quyết định số 238/QĐ - UBND ngày 14/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc Ban hành Quy chế tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng;Quyết định số 1809/QĐ - UBND ngày 13/11/2014 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng.
    Căn cứ Quyết định số 483/QĐ - UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 5 (2016 - 2017);
    Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-BTC ngày 25/4/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 5 để tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ  14 (2016 - 2017);
    Theo kết luận Cuộc họp Ban Tổ chức Hội thi ngày 06/7/2016.
    Ban Tổ chức Hội thi Ban hành thông báo phân công nhiệm vụ phụ trách các đơn vị đối với 17 thành viên ( có danh sách chi tiết  kèm theo thông báo) ./.
 
 
Nơi nhận:
- BTC Hội thi STKT lần thứ 5;
- Các đơn vị phụ trách;
- Lưu VT, HS Hội thi.
TM. BAN TỔ CHỨC
 TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
 
Hoàng Thị Bình
CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 


Công văn mới

Số: 001
Tên: (Thông báo về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe)

Ngày BH: (15/02/2019)

Số: TT số 14/2019/TT-BYT
Tên: (HÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp)

Ngày BH: (08/08/2019)

Số: TT số 13/2019/TT-BYT
Tên: (THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp)

Ngày BH: (08/08/2019)

Số: TT số 39/2018/TT-BYT (1)
Tên: (Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp)

Ngày BH: (30/11/2018)

Số: CV số 2304/SYT-TCCB
Tên: (V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại)

Ngày BH: (11/12/2015)

Số: CV số 1838/SYT-NVY
Tên: (V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)

Ngày BH: (07/12/2015)

Số: 9524
Tên: (BYT)

Ngày BH: (02/12/2015)

Số: 2360
Tên: (Quết định phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dựng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2015)

Ngày BH: (05/07/2011)

Số: 25/2014/QĐ-UBND
Tên: (Về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng)

Ngày BH: (28/08/2014)

Số: 1191/QĐ-BYT
Tên: (V/v phê duyệt đề án kiện toàn hệ thống tổ chức Công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp của ngành Y tế giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015)

Ngày BH: (14/04/2010)

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 128
  • Tháng hiện tại: 1527
  • Tổng lượt truy cập: 275862

FANPAGE