Báo cáo kết quả giám sát của Ban thanh tra nhân dân về kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm - 30/12/2021 09:11
Tham luận của Bác sĩ Nông Thị Hạnh - Khoa Nhi về kết quả giám sát của Ban thanh tra nhân dân về kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Báo cáo kết quả giám sát của Ban thanh tra nhân dân về  kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
BÁO CÁO
Kết quả giám sát của Ban thanh tra nhân dân về
kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức năm 2021
và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

I . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021 được Hội nghị cán bộ viên chức bệnh viện năm 2020 bầu ra gồm 09 thành viên, trong đó:
Nam: 01 đồng chí; nữ 08 đồng chí.
Trình độ: Đại học và Sau đại học 9/9 đồng chí.
Dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện, Ban thanh tra nhân dân đã kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ và từng thành viên để tiến hành nhiệm vụ được giao.
1. Thuận lợi:
Luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện. Sự lãnh chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện và sự phối hợp của các khoa, phòng chức năng và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.
Các thành viên trong Ban thanh tra nhân dân có nhận thức chính trị tốt, năng động, nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn:
Toàn bộ thành viên ban thanh tra nhân dân đều tham gia nhiều tổ chức đoàn thể,  kiêm nhiệm nhiều chức danh, tham gia các hoạt chuyên môn, công tác phòng chống dịch covid 19,… nên thời gian dành cho hoạt động trong ban thanh tra nhân dân còn hạn chế.
Các thành viên trong ban TTND còn hạn chế  về nghiệp vụ kiểm tra giám sát, nên nhiều khi còn lúng túng trong khi thực hiện nhiệm vụ.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Đánh giá kết quả công tác bệnh viện năm 2021:
1.1. Về chính trị tư tưởng
 Bệnh viện làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị tư tưởng, do vậy các cán bộ, viên chức trong BV đều chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định của cơ quan.
1.2. Thực hiện Y đức và quy tắc ứng xử
Hầu hết các cán bộ, viên chức đều thực hiện tốt đạo đức của người làm công tác y tế, thực hiện tốt 12 điều y đức, qua mở hòm thư góp ý có phản hồi tích cực của bệnh nhân về thái độ phục vụ của cán bộ y tế tại các khoa lâm sàng như: khoa Phục hồi chức năng, Nội A, Nội tổng hợp, Lão khoa, Ngoại Tổng hợp, có thư cảm ơn trên cổng thông tin đối với các khoa Hồi sức tích cực chống độc,  Sản, Nhi …. Tuy nhiên vẫn có một số ít phản ánh về thái độ ứng xử chưa phù hợp của viên chức bệnh viện trên một số cổng thông tin và qua thư góp ý.
 1.3. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
 Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở. Mọi hoạt động của đơn vị, mỗi vấn đề liên quan đến cán bộ viên chức đều được tập thể họp bàn công khai, dân chủ đúng quy chế.
 1.4. Thực hiện quy chế Thi đua khen thưởng
         Bệnh viện đã có chế độ thưởng phạt nghiêm minh, khen thưởng kịp thời các thành viên có thành tích xuất sắc, trong năm khen thưởng đột xuất cho các kíp trực cứu sống bệnh nhân nặng như: kíp trực trong  khu cách ly thực hiện chạy thận chu kỳ cho bệnh nhân nặng, điều dưỡng trực hiến máu truyền cấp cứu bệnh nhân, khen thưởng cho các điều dưỡng đạt xuất sắc trong đợt thi tay nghề, các Đoàn viên công đoàn tích cực tham gia công tác phòng chống dịch covid 19, trong đội tiêm chủng. Bên cạnh đó vẫn còn viên chức vi phạm quy chế cụ thể có 01 viên chức của bệnh viện bị kỷ luật trong năm 2021.
1.5.Thực hiện nội quy, quy chế cơ quan
     Hầu hết các khoa, phòng đều thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan như: Giao ban, họp khoa, phòng, sinh hoạt hội đồng người bệnh các cấp,…
        Thực hiện giờ làm việc: Đa số viên chức các khoa phòng đi làm việc đúng giờ. Một số ít viên chức đi muộn, về sớm, Ban TTND tổ chức kiểm tra, giám sát tại hầu hết các khoa phòng ghi nhận một số ít viên chức đi làm muộn. Sau quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện giờ làm việc có cải thiện rõ rệt, cho đến nay hầu hết các viên chức đều đã thực hiện tốt giờ giấc làm việc.
       Thực hiện quy chế hồ sơ bệnh án vẫn còn một số sai sót như lỗi thông tin hành chính, chưa điền đầy đủ các cột, mục, nhận xét bệnh án còn sơ sài, cho thuốc trước nhiều ngày, thiếu công khai, thiếu chữ ký bệnh nhân.…. Qua kiểm tra giám sát, nhắc nhở trực tiếp đã có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế được các sai sót.
       Thực hiện quy chế chuyên môn: Đa số các khoa phòng thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Công tác kiểm tra quy chế chuyên môn, một số cán bộ y tế chưa thuộc phác đồ Shock  phản vệ, phân loại rác thải chưa đúng, chưa thực hiện đúng các bước rửa tay thường quy. Trong năm 2021 có 01 viên chức bị kỷ luật, do vi phạm quy chế chuyên môn.
        Hoạt động tài chính: Các khoản lương, phụ cấp chi trả kịp thời, đúng quy định đảm bảo đời sống viên chức người lao động. Các khoản khen thưởng, lễ tết thông báo công khai minh bạch thông qua giao ban bệnh viện, sơ kết, tổng kết công tác bệnh viện, khích lệ kịp thời viên chức, người lao động làm việc tại bệnh viện.
1.6. Công tác phòng chống dịch bệnh
Đội ngũ viên chức tham gia công tác phòng chống dịch của bệnh viện luôn được kiện toàn và bổ xung kịp thời, nhân lực đủ tiêu chuẩn thâm gia hoạt động phòng chống dịch. Công tác phòng chống dịch bệnh được bệnh viện luôn chú trọng  củng cố và duy trì tốt hoạt động có hiệu quả.
Các viên chức trong bệnh viện thực hiện tốt thông điệp 5K, tổ chức phân loại sàng lọc, khai báo y tế theo đúng quy trình. Các khoa phòng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như: đóng mở cổng đúng quy định, không thăm thân, có nước sát khuẩn tay trước cửa buồng bệnh, mỗi bệnh nhân chỉ được một người nhà chăm sóc, thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân và người nhà đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.
Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch thành lập khu thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân Covid 19, thường xuyên tập huấn cập nhập kiến thức mới về chẩn đoán, điều trị bệnh nhân covid 19.
       Công tác tiêm chủng văc xin phòng covid 19: bệnh viện đa khoa tỉnh đã phối hợp tổ nhiều điểm tiêm chủng tại BVĐK tỉnh và tại cộng đồng, công tác tiêm chủng được tổ chức đảm bảo hiệu quả an toàn.
1.7. Về kết qủa thực hiện một số chỉ tiêu đã thống nhất trong HNCBVC năm 2021 như sau:
          Cơ bản các chỉ tiêu thực hiện đạt kế hoạch giao, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.
     Trong năm bệnh viện triển khai chuyển giao được 15 kỹ thuật mới về lâm sàng và cận lâm sàng đạt 50% so với chỉ tiêu đưa ra là 30 kỹ thuật mới.
      Về chỉ tiêu 100% cán bộ viên chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên BV chưa đạt được do còn có viên chức vi phạm kỷ luật.
      Bệnh viện đạt được chỉ tiêu trên 90% cán bộ viên chức đạt danh hiệu LĐTT và CSTĐ các cấp.
      Về chỉ tiêu: Phấn đấu từ 10% trở lên CBVC đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”. Trong năm có 19 viên chức đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như vậy chỉ tiêu phấn đấu từ 10% trở lên CBVC đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc” vẫn chưa đạt .
       BV đạt được chỉ tiêu trên 85% tập thể đạt danh hiệu Tập thể LĐTT.
       Về chỉ tiêu 100% cá nhân, khoa phòng đạt y đức từ khá trở lên trong đó trên 90% y đức xuất sắc. Không có cá nhân vi phạm y đức, không có cá nhân bị xử lý kỷ luật. Trong năm qua bệnh viện không đạt chỉ tiêu trên do có 01 viên chức bị kỷ luật. Do đó cũng không đạt được chỉ tiêu bệnh viện phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
      Về chỉ tiêu trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trong năm 2021 BV đã đạt được chỉ tiêu trên. 
      Trong năm vừa qua bệnh viện tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện đạt mức khá (mức 3)

(còn tiếp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT
FANPAGE
lichtrucphongban
KHAMONLINE
 
1
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay515
  • Tháng hiện tại19,638
  • Tổng lượt truy cập2,253,414
LOGOBENHVIENok
©  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CAO BẰNG All rights reserved
Địa chỉ: Km2, đường Đông khê, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 954 216  -  Fax: 02063 954 216
Ghi rõ nguồn http://benhvientinh.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây